Reviewbeleid

Wij vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven van onze producten en diensten. Onze reviews worden daarom op onpartijdige wijze beheerd doorTrustprofile. Trustprofile heeft maatregelen genomen om de echtheid van reviews te garanderen. Je kunt lezen over deze maatregelen hier.


Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeaus gegeven. We verzamelen reviews via het platform van Trustprofile. Als je een review achterlaat via Trustprofile, moet je een naam en e-mailadres opgeven. Trustprofile deelt deze informatie met ons zodat we de review aan je bestelling kunnen koppelen. Trustprofile publiceert je naam ook op zijn eigen website. In sommige gevallen kan Trustprofile contact met je opnemen om een toelichting te geven op je review. Als wij je uitnodigen om een review achter te laten, delen wij je naam, e-mailadres en productinformatie met Trustprofile. Zij gebruiken deze informatie alleen om je uit te nodigen een review achter te laten. Trustprofile heeftTrustprofilegeschikte technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Trustprofile behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van derden voor het leveren van de service. Alle bovengenoemde garanties met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienst waarvoor Trustprofile derden inschakelt.